Bedankt voor uw interesse in het programma “Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie”. Dit MFO programma werd opgesteld door de vakgroep Huisartsgeneeskunde en de Eenheid Farmaceutische Zorg van de Universiteit Gent. Het programma werd goedgekeurd door het RIZIV eind juni 2017.

Het programma “Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie” houdt overleg in tussen de huisapotheker en de huisarts over de medicatielijst van 2 gemeenschappelijke patiënten. Dit overleg wordt voorbereid door de huisapotheker door middel van de GheOP³S tool en door de huisarts met de patiënt. Door het overleg krijgt men zicht op de mogelijke probleemgeneesmiddelen en kan een voorstel tot behandelplan opgesteld worden. Dit voorstel leidt dan in overleg met de patiënt tot een definitief behandelplan en kwalitatief medicatieschema.

Vervolgens worden aan de hand van de besproken casussen algemene afspraken gemaakt bij risicopatiënten met polyfarmacie, worden tips gegeven voor het afbouwen van medicatie en wordt zodoende de expertise van de verschillende zorgverleners duidelijker afgelijnd.

Ik wens een bijeenkomst te organiseren Meer informatie

Wenst u een bijeenkomst bij te wonen?